Advies informateur Súdwest-Fryslân: coalitie CDA, PvdA, VVD en GroenLinks

SNEEK - Informateur Sander de Rouwe stelt de politieke partijen in Súdwest-Fryslân voor een college te formeren met CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Verder adviseert hij een college met vijf wethouders. Het CDA levert er twee, de drie andere partijen elk één.

De Rouwe, sinds mei 2015 namens het CDA gedeputeerde van de provincie Fryslân, sprak vorige week met alle negen fracties die vanaf 2018 vertegenwoordigd zijn in de nieuwe gemeenteraad van Súdwest- Fryslân. Vandaag maakte hij zijn bevindingen bekend. De nu voorgestelde coalitie kan rekenen op 24 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Dat zijn er evenveel als het huidige college, dat ook uit vier partijen bestaat. Wie voor CDA, PvdA, VVD en GroenLinks de wethouders worden is nog onderwerp van bespreking tussen de vier partijen. Ook de portefeuilleverdeling moet nog worden vastgesteld. De FNP verliest, ondanks het behoud van vijf zetels na de verkiezingen, zijn plaats in het college. Dat geldt ook voor D66, dat daalde van drie zetels naar twee. De Rouwe heeft zijn advies aangeboden aan de negen fracties in de nieuwe gemeenteraad. Die bespreekt dit advies donderdag 7 december, vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst is openbaar.