Parkeren bij ziekenhuis gratis voor houders gehandicaptenparkeerkaart

Sneek - Parkeren bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek is gratis voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

Dat is het resultaat van overleg tussen de WMO-adviesraad Littenseradiel en het Antonius Ziekenhuis. Van tevoren dient wel een fotokopie van de GPK-kaart te worden gemaakt. De originele moet achter het voorraam van de auto worden gelegd tijdens het parkeren in het ziekenhuis. Bij de slagboom moet een parkeerkaartje worden getrokken. Na afloop van het bezoek aan het ziekenhuis wordt bij de balie de parkeerkaart op vertoon van de GPK-kopie vrijgemaakt van parkeergeld. Overigens mogen houders van de GPK-kaart binnen de gehele gemeente Súdwest Fryslân gratis parkeren, in straten, op parkeerterreinen en ook buiten de met GPK aangeduide borden, behalve in parkeergarages met slagboom.