Dementievriendelijke dorpswijk in de stad

Sneek - Het te vernieuwen woonzorg- en behandelcentrum Ielânen in Sneek moet een innovatieve dementievriendelijke dorpswijk in de stad worden. De totale investering vergt naar schatting zo'n veertig miljoen.

Zorgorganisatie Patyna presenteerde gistermiddag de plannen gepresenteerd aan de Sneker gemeenschap. Ook woningbouwvereniging Elkien zal een rol spelen. De Ielânen is verouderd, gevoelsmatig te gesloten en wordt de komende jaren volledig vernieuwd tot een soort open stadswijkje. ,,Op de huidige plek komt een woonzorgcentrum voor specialistische (ouderen)zorg en een geriatrisch revalidatiecentrum", vertelde Machiel Talsma, programmamanager huisvesting van Patyna gisteren in de Trochreed van de Ielânen aan een kleine dertig toehoorders. ,,De kavel is echter 11 hectare groot. Daarom vragen we de inwoners van Sneek om met ons mee te denken over de verdere invulling van het terrein. Iets wat een aanvulling kan zijn op de behoeftes en het huidige aanbod in Sneek. Uitgangspunt is dat het een open terrein wordt." Er wordt gedacht aan een innovatieve dementievriendelijke dorpswijk in de stad. Diverse ideeën zijn al voorbij gekomen, zoals een sociaal hart met een restaurant en vormen van dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Omdat het een openbare ruimte wordt, zal de kinderboerderij in de huidige vorm veranderen. ,,We denken aan een openbare dierenweide, waarbij ook mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen in het onderhoud en de dierenverzorging." Elkien en Patyna onderzoeken de rol van sociale huurwoningen in een hofjesachtige setting. ,,Dat kan variëren van woningen voor de doelgroep van Elkien, maar ook mogelijkheden, die inspelen op de vergrijzing en een veranderende zorgvraag." Ook is er ruimte voor particuliere initiatieven, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van wonen in hofjes. Tijdens de bijeenkomst is verder gebrainstormd over de ideeën. De komende tijd wordt het concept verder uitgewerkt. In 2019 wordt gestart met de bouw van het geriatrisch revalidatiecentrum. Er komen 75 revalidatieplekken. Het totaalplaatje zal gefaseerd worden gebouwd om zo ook de huidige cliënten zo min mogelijk te belasten. De voorlopige planning is dat de volledige bouw in 2022 is afgerond.