Nieuwe Stichting voor Samenlevingsopbouw in Súdwest-Fryslân

SNEEK/BOLSWARD - De nieuwe Stichting Sociaal Collectief is sinds 1 januari verantwoordelijk voor het samenlevingsopbouwwerk in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De hoofdtaak van deze stichting is het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de vele vrijwilligersinitiatieven die de gemeente rijk is. In Súdwest-Fryslân zijn veel actieve inwoners, organisaties en netwerken die zich inzetten voor hun stad, buurt of dorp. Als deze beter zichtbaar worden, kunnen meer mensen hier profijt van hebben en zo, mogelijk, langer actief (blijven) deelnemen aan de samenleving.

De sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief  zorgen voor het ondersteunen en versterken van bestaande initiatieven en projecten en brengen daarbij goed in kaart wat er aanwezig is en wat er nodig is aan zorg en hulp.

De stichting bestaat uit een team van acht sociaal werkers en richt zich bij de start vooral op het ondersteunen van de bestaande vrijwilligersprojecten zoals de Papierwinkel, de Stipepunten en andere initiatieven in de gemeente waarbij vrijwilligers actief zijn.

Inwoners die initiatieven hebben op het gebied van informatie, informele hulp, ontmoeting of welzijn kunnen terecht bij de stichting voor ondersteuning en advies.

De sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief werken vanuit Bolsward, Sneek-noord en Sneek-zuid en bedienen alle dorpen en kernen in het buitengebied. Ze zijn in de buurt als er vraag is, maar proberen die vraag ook voor te zijn.

Het Sociaal Collectief werkt samen met de gebiedsteams en is opgezet om de samenhang in buurten, wijken en dorpen te versterken en bewoners met elkaar in verbinding te brengen. Meer informatie op de website.