Kaalslag bij Gerbrandygemaal

OFFINGAWIER - Langs de Grienedyk nabij het Gerbrandygemaal is een grote hoeveelheid bomen gekapt. Mogelijk zonder vergunning, volgens goed ingelichte bronnen. De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft de bomenkap stil gelegd.

 

Volgens De Vogelwacht Sneek en natuurorganisatie IVN is er sprake van heuse kaalslag waarbij de gemeente en het Wetterskip betrokken zijn. De bomenkap zou nodig zijn geweest om ruimte te maken voor baggerwerk.

,,Dat laatste snap ik. Dat het soms nodig is om daarvoor wat bomen of struiken weg te halen, maar hier staat gewoon helemaal niks meer”, zei vogelman Ype van der Werf uit Sneek. Hij is ook hogelijk verbaasd dat zijn club en IVN niet op de hoogte waren. ,,Wij doen al jaren ons best voor de natuur daar en dan zie je dit. Er huist daar zelfs een ijsvogel. Ik heb er de tranen van in mijn ogen.”

De bomenkap heeft plaats gevonden nabij het onlangs voor veel geld herontwikkelde natuurgebied Potskar Noord tussen de Grienedyk en het Sneekermeer. De bomenkap is aan de andere kant van de oude dijk die ‘s zomers populair is als voetgangers- en fietspad.