Vanaf zaterdag vaarverbod op kleinere vaarwegen

Sneek - Om de aangroei van ijs te bevorderen geldt er vanaf zaterdag 24 februari 17.00 uur een vaarverbod in Fryslân. Dit verbod geldt voor vaarten en sloten. Aannemers worden verzocht om hun drijvend materiaal te verwijderen. Grote vaarwegen die belangrijk zijn voor de beroepsvaart vallen buiten het verbod.

Het verbod geldt vooralsnog niet voor De Houkesloot en industriehavens van Sneek, het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, het verbindingskanaal bij Harlingen, , de vaarweg naar Drachten, de vaarweg naar Heerenveen, de vaarweg naar Akkrum, tot aan het gemaal in de Djipsleat.

Bij aanhoudende vorst kan de provincie besluiten om het vaarverbod verder uit te breiden.

Het verbod betekent niet dat ijs sterk genoeg is om er op te schaatsen.