Ingezonden: zwemwater

Sneek - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.                                                                                   

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.                                                                                   

Zwemwater

Open brief aan de wethouder Sport en de raadscommissie Boarger en Mienskip. Als voorzitter van de, sinds 1924 bestaande, zwem en waterpolovereniging Neptunia’24 te Sneek wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen. Dit mede naar aanleiding van de op 21 maart gehouden commissie vergadering Boarger en Mienskip betreffende de toekomstvisie zwembaden SWF. “Een sprong in het diepe”. Neptunia’24 is een bloeiende en gezonde vereniging van een kleine 300 leden. Waarin plaats is voor alle soorten zwemmers. Van de wedstrijdsport tot aangepast zwemmen voor mensen met een handicap en voor senioren die nog actief willen zwemmen.

Na een aantal jaren van een stabiel beleid en geen noemenswaardige vooruitgang zitten we sinds de laatste twee/drie jaar weer in een flow van groei in aantal leden en in prestaties. Dat komt natuurlijk voornamelijk door alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze zwemsport. Neptunia’24 groeit. Het waterpolo damesteam is kampioen geworden in haar regioklasse en komt volgend seizoen in de 2de klasse bondscompetitie uit. Het waterpolo herenteam speelt al bondscompetitie en heeft meer ambities. Een zwemafdeling die goed presteert en al een aantal maanden vraagt om meer water en dat niet kan krijgen. Dus verdere ontwikkeling is zo niet mogelijk.

Ook in Bolsward hoor ik positieve geluiden van de zwemclub die een enorme instroom heeft aan kinderen. Echter wordt men daar geconfronteerd met dreiging van sluiting/afstoten van het zwembad. En met het nieuwe bad in Workum zal ook daar mogelijk een bloeiende toekomst liggen voor een zwemvereniging, mits goede afspraken gemaakt kunnen worden over wanneer een vereniging kan trainen.


De commissie vergadering Boarger en Mienskip gehouden op 21 maart en ook de stukken behorende bij de mogelijke besluitvorming over ons zwembadwater stemde mij echter zeker niet gerust. De wethouder betoogde in deze vergadering dat er genoeg zwembadwater beschikbaar is maar dat is een onjuist beeld van de werkelijkheid zeker als we spreken over onze vereniging(en). Een zwemverenigingen is totaal afhankelijk van wat de exploitant van het bad beschikbaar wil stellen aan de zwemvereniging. Een zwemvereniging krijgt de meest onrendabele tijden aangeboden. Of ’s morgens voor 7:00 uur of na 21:00 ’s avonds. Wij hebben in Sneek nog een enkel uur tijdens etenstijd en de vrijdagavond hebben we van oudsher kunnen claimen als onze enige middag/avond van de vereniging, voornamelijk omdat wij dan ook onze afdeling aangepast zwemmen de gelegenheid bieden om haar leden te laten zwemmen.

Maar als het aan Optisport zou liggen zouden we die avond allang kwijt zijn geweest. Het eigen programmeren bij Optisport om rendement te draaien op de exploitatie gaat altijd voor op onze wensen. Ook dat begrijp ik nog enigszins en ik moet zeggen dat het gebruikersoverleg in goede sfeer verloopt, maar extra uren voor onze vereniging zitten er niet in. (De andere ook betalende klant gaat voor, terwijl wij als Neptunia de grootste afnemer van water zijn.)

Een wethouder die dan durft te zeggen dat er zwembadwater genoeg is heeft zich dus niet verdiept in wat er leeft bij de verenigingen. Dat alle leden van zwemclub Bolsward wel hun weg zullen vinden richting Workum en of Sneek veroorzaakt dus een overvloed aan leden waarvoor geen zwemwater beschikbaar is. Ze zijn allen zeker welkom maar dan moet er wel wat gebeuren in Sneek.

Veel gemeenten houden rekening met de sportverenigingen binnen hun gemeente. Dat doet SWF ook, kijk naar nieuwe velden voor hockey en voetbal, echter de zwemverenigingen komen onvoldoende aan bod op deze wijze. Waarom wordt de zwemsport gekoppeld aan de exploitatie van een zwembad? Een zwemvereniging verdient net als elke andere sport een (misschien wel eigen) accommodatie om haar sport te kunnen beoefenen. En ja dat kost ook geld maar zwemmen is gezond en belangrijk voor een ieder in zijn of haar gemeente. Zwemmen kun je vanaf je vierde tot …… Dat zou nog veel meer gestimuleerd moeten worden zeker ook voor de steeds groter wordende groep ouderen.

Voor Neptunia’24 is extra water hard nodig in Sneek om haar ambities waar te kunnen maken. Hogere prestaties gaat nu een keer samen met meer trainen. Meer water binnen de bestaande accommodaties lijkt op dit moment onhaalbaar door de starre houding van de exploitant. Daar zou alleen de gemeente mogelijk dwingend kunnen optreden. Een extra trainingsbad aansluitend op de bestaande locatie zou binnen een redelijk budget moeten kunnen worden gerealiseerd en ook dat zou in het belang van Optisport kunnen zijn. Er ligt nog een bak die tegen beperkte extra kosten hergebruikt zou kunnen worden en met een eenvoudige overkapping zouden die kosten nog wel eens mee kunnen vallen.

Er is pas echt sprake van een toekomstvisie zwembaden, ook van het bad in Bolsward, indien de gemeente bereidt is die sprong in het diepe echt waar te maken samen met de verenigingen. Pas dan is er sprake van zinvol beleid voor bloeiende zwemvereniging(en) die de ruimte krijgen om haar prestaties naar een landelijk niveau te tillen.

Ik roep dan ook onze wethouder en gemeente op de toekomstvisie zwembaden een positieve wending te geven en lef te tonen in plaats van het nu getoonde beleid van bezuinigen.

Sneek, Peter van Leeningen, Voorzitter Neptunia’24