Bonifatiuspenning voor Rein Wierdsma

Sneek - Rein Wierdsma werd vanmorgen in de Sint Martiniuskerk van Sneek verrast met de Bonifatiuspenning. Hij kreeg de niet vaak uitgereikte penning vanwege zijn grote verdiensten voor de Sint Antonius van Paduaparochie en diverse katholieke maatschappelijke organisaties.

 

Pastoor Peter van der Weide bezorgde de 83-jarige Rein Wierdsma zodoende een verrassende Paasmorgen. Tijdens het Hoogfeest van Pasen overhandigde de pastoor hem de bisschoppelijke onderscheiding, vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij met veel toewijding, enthousiasme en onuitputtelijke inzet op een bescheiden wijze voor de Sint Antonius van Paduaparochie en diverse katholieke maatschappleijke organisaties verricht.

Ruim 25 jaar verzorgt Wierdsma de financiën voor de Sint Martinusparochie te Sneek. Sinds de fusie in 2014 is dat locatie Sneek, onderdeel van de Sint Antonius van Paduaparochie. Deze financiële taken lagen bij Rein in zeer goede handen. Met ingang van vandaag draagt Rein Wierdsma zijn penningmeester taken voor de Sint Antonius van Paduaparochie over.

Daarnaast is Wierdsma actief bij het Archief - en Documentatiecentrum te Bolsward, Katholieke Bond voor Ouderen) Friesland/ Sneek en Stichting SeniorWeb Súdwest Fryslân.