Wiebe Dooper dicht zonder pretentie

Sneek - ‘Het is er’, zo heet de nieuwe dichtbundel van Wiebe Dooper en het is sinds zaterdag 22 april te koop. De opvolger van de debuutbundel ‘Het doet ertoe’ die vorig jaar verscheen. De titels zonder enige franje zeggen alles over de dichter Dooper: geen pretentie, geen opsmuk, sober en af en toe staccato woordgebruik.

Een gesprek voeren met de in 1960 in Sneek geboren Dooper is als een rit in een achtbaan met de zelfde onverwachte wendingen en dat kan over van alles gaan, over plaatselijke of landelijke politiek, over de rol van kranten, over zijn grote liefde voor de Wetterhoun of over het in zijn ogen treurige niveau van het huidige Omrop Fryslân.

Een man van duidelijke meningen, een man die geen blad voor de mond neemt, een man die in tal van opzichten de laatste jaren naar eigen zeggen minder polariserend is geworden. Het dichten heeft hem de laatste jaren milder gemaakt. Maar ook een historicus met een scherpe, analytische geest en gezegend met het vermogen om nep van authenticiteit te onderscheiden. Welbeschouwd niet de eerste en voor de hand liggende eigenschappen die van iemand een dichter maken.

Toch is Dooper sinds een jaar of drie in de ban van de poëzie en tracht daarin zijn eigen en vooral eigenzinnige weg te vinden. ,,Ik ha ien ding leard en dat is dat dichten in fak is dat je net sa mar yn ‘e macht ha.’’

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.