Oeverzwaluwenwand van cortenstaal

Sneek - Toekomstige bewoners en de Vogelwacht Sneek hebben het goed voor met de oeverzwaluwen in de Houkepoort, de nieuwe woonwijk langs de Houkesloot in Sneek.

Vorige week is een heus oeverzwaluwenhuis, gemaakt in samenwerking met praktijkschool de Diken, geplaatst. Deze week staken ook toekomstige bewoners een helpend handje uit richting de vogels. Ze hebben langs hun bouwgrond aan het water een oeverzwaluwenwand gerealiseerd. Een bijzondere, volgens de leden van Vogelwacht, want eentje van cortenstaal kenden zij nog niet.

,,Wij als Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. vinden het geweldig dat particulieren, lees: echte natuur liefhebbers, initiatieven nemen om de natuur een hand (je) te helpen door het plaatsen van een nestgelegenheid voor de oeverzwaluwen in  de Houkepoort", aldus woordvoerder Ype van der Werf.

Omdat de weilanden/natuurgebieden nu in rap tempo worden vol gebouwd met woningen rondom Sneek, zoals  Houkepoort en Harinxmaland, verdwijnen nestplaatsen van weidevogels en oeverzwaluwen. De initiatieven in Houkepoort worden als geweldige compensatie beschouwd.