Water en fietspad bij Broeresloot

Sneek - Het gebied rondom het Rasterhoffpark en de Broeresleat, globaal tussen Sneek en Oppenhuizen gaat deel uit maken van het recreatieve fietsrondje om het Sneekermeer.

Marrekrite, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Van der Valk Sneek ontvouwen volgende week woensdag de plannen tijdens een inloopbijeenkomst in café de Buorren in Uitwellingerga.

Eén van de maatregelen om het gebied op te knappen is de aanleg van een fiets/voetbrug over de Broeresleat. Naast de Broeresleat komt een nieuw pad. Zo kunnen fietsers straks vanaf het Rasterhoffpark naar de Broerepolder en Uitwellingerga fietsen en ontstaat een belangrijk deel van het recreatieve fietsrondje rondom het Sneekermeer. 

Sloepen varen onder de brug door, vanaf de Broeresleat tot aan het Van der Valk hotel in Sneek. Tot slot werkt Wetterskip Fryslân aan boezemuitbreiding in het gebied. Daarbij wordt 9 hectare land onder water gezet.

Deze zomer wordt beslist of de plannen, samengesteld in samenwerking met adviesbureau Schmidt uit Leeuwarden, definitief door kunnen gaan.