Eerste Swit&Sit Rin in Itens

Itens - In Itens staat voor zaterdag 9 juni de eerste Swit&Sit Rin op het programma.

Vier enthousiaste amateur- hardloopsters in Itens hebben hiertoe het initiatief genomen, omdat zij vinden dat een hardloop-evenement eigenlijk ook in de mooie Greidhoeke georganiseerd moet worden. Het gaat om een hardloopevenement, waarbij mienskip, bewegen voor jong & oud en gezelligheid de dragende krachten zijn; earst switte, dan sitte.

Op het sportveld in Itens staan de volgende afstanden op het programma: 1 of 2 km voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en  5 of 10 kilometer voor volwassenen (vanaf 13 jaar). Alle hardlopers ontvangen na afloop een aandenken aan dit unieke evenement.

Het evenement wordt nadrukkelijk met de mienskip (de lokale dorpsgemeenschap) georganiseerd. Zo wordt een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers in bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de catering, de organisatie en logistiek rond het parkeren en de aankleding van de route. Maar ook lokale bedrijven, verenigingen en de lokale school spelen, al dan niet in natura, een rol van betekenis.

Gezelligheid is ook belangrijk op deze dag; alle inwoners, familie, vrienden van de deelnemers zijn welkom bij dit unieke evenement op het sportveld in Itens.

Het evenement wordt georganiseerd voor jong en oud en iedereen kan meedoen. Opgeven kan via switsitrin@gmail.com.