Lintje KWS-gastvrouw Lia Kolk

KOLMEERSLAND - Lia Kolk-Hoeben (64) uit Franeker is vrijdag op het Starteiland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder andere als KWS-bestuurder is ze al jaren actief in de watersport, onder ander als spin in het web van trainingscentrum de Roerkoning.

Kolk-Hoeben kreeg de onderscheiding uit handen van oud-burgemeester Hayo Apotheker van SWF die nu waarneemt in gemeente Waadhoeke.

De watersport in Fryslân is iets wat Kolk-Hoeben een warm hart toedraagt. Vanaf 2000 is zij betrokken bij verschillende verenigingen die een link hebben met de watersport. Vanaf 2005 is ze als bestuurslid betrokken bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Ze bestiert het trainingscentrum De Roerkoning, draait diensten achter het buffet. Ook is ze nog commissaris van het jeugdzeilen en secretaris van de Schuttevaerrace.

Maar dat is nog niet alles. Zo is ze vanaf 2004 nauw betrokken bij de Commissie wedstrijdzeilen van District Noord van het Watersportverbond waar ze 10 jaar voorzitter van is. Stichting De Marrekrite krijgt dankzij Kolk-Hoeben financiële steun door de wimpelactie die zij op touw heeft gezet. Wanneer mensen deze wimpel kopen, steunen zij de kosten die Marrekrite maakt voor het onderhoud van de aanlegplekken.

Daarnaast is Kolk-Hoeven betrokken geweest bij een jaarlijks zeilevenement Hart en Zeil, voor ongeveer 50 hartpatiëntjes. Ze zorgde er onder andere voor dat de kinderen konden overnachten onder medische begeleiding. Ze is voorzitter van Watersportvereniging De Meeuwen, voorzitter van de Friesche Elfstedenweek te water en voorzitter van Stichting Open Monumentendag in gemeente Waadhoeke.