Bezuinigingen leerlingenvervoer levert geen financieel voordeel op

BALK - De bezuinigingen op het leerlingenvervoer in De Fryske Marren, onder andere in de omgeving van Balk, hebben niet of nauwelijks financieel voordeel opgeleverd. Dat meldt het college naar aanleiding van vragen van de Partij van de Arbeid.

De bezuinigingen moesten 19.000 euro opleveren voor gemeente De Fryske Marren. Het snijden in het budget heeft volgens de gemeente wel bijgedragen aan meer bekendheid van het leerlingenvervoer door de publiciteit in media en op de sociale media.

Het werken met als onveilig ervaren opstapplaatsen riep namelijk veel reacties op. Naar aanleiding van de vele klachten is de klankbordgroep in het leven geroepen; een belangrijke actie die geleid heeft tot een kwaliteitsslag met ouders en verzorgers, gemeente De Fryske Marren, taxicentrale Witteveen en het sociaal wijkteam Jeugd. Ook is De Súdwester, een school voor speciaal basisonderwijs in Sneek betrokken bij de klankbordgroep.

Dankzij de groep is de aanvraagprocedure voor leerlingenvervoer vernieuwd: ouders kunnen de aanvraag nu digitaal indienen via de website van de gemeente. Bovendien hoeven zij hun kind niet meer elk jaar opnieuw aan te melden, maar slechts één keer; tot er verandering in de situatie van hun zoon of dochter komt. Ook is er een webapp, waarmee kinderen gemakkelijk aan- of afgemeld kunnen worden voor het vervoer. Andere resultaten zijn het ouderportaal - waarmee ouders gegevens kunnen inzien en aanpassen - en betere informatievoorziening.

In september 2015 overhandigde de SP een zwartboek en 1200 steunbetuigingen aan de gemeenteraad, met als doel de bezuinigingen op het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs van tafel te krijgen. In maart van 2016 toog het Actiecomité Leerlingenvervoer naar Den Haag om aandacht te vragen voor het onderwerp. Later zijn de gegevens van de leerlingen gelekt en doorgespeeld aan derden. De extra benodigde ambtelijke inzet maakte de geplande bezuinigingen niet mogelijk.

De verwachting van de gemeente is wel dat de gekozen maatregelen in volgende jaren tot de geplande bezuiniging leiden.

Brenda van Olphen