Groot productiebedrijf niet naar Hemmen III

SNEEK - Het internationaal opererende bedrijf dat duurzame producten maakt voor woningbouw komt niet naar het te ontwikkelen bedrijventerrein de Hemmen III in Sneek. Het bedrijf gaat nu bouwen in Polen.

Daarmee ziet Sneek 350 banen aan zich voorbij gaan. Volgens Súdwest-Fryslân hebben andere bedrijven nog wel interesse in de grond.

De gemeente meldde eind vorig jaar dat het bedrijf interesse had in 7,5 hectare bedrijfsgrond grond tussen Sneek en Folsgare. Het bedrijf tekende een intentieverklaring, maar zag omdat het allemaal te lang duurde recent toch af van productie in Sneek.

Volgens wethouder Maarten Offinga in het Friesch Dagblad hebben zeven andere, lokale, bedrijven interesse getoond in de grond. Samen willen die tien tot elf hectare bebouwen.

Het afketsen van de overeenkomst en de nieuwe interesse kunnen invloed hebben op de aanleg van het bedrijventerrein Hemmen III. Daar is naar schatting 6,8 miljoen euro nodig. Het toekomstige bedrijventerrein langs de A7 aan de kant van Folsgare heeft een totale oppervlakte van 25 hectare en zou in fasen aangelegd moeten worden.

De ontwikkelingen rond De Hemmen III wordt na het zomerreces besproken met de gemeenteraad.