CvdK opent luisterwandeling ‘Balk Boterdorp’

BALK - Commissaris van de Koning Arno Brok zal op Open Monumentendag, zaterdag 8 september, om 14.00 uur In It Bûterhûs in Balk de luisterwandeling ‘Balk Boterdorp’ voor de eerste keer opstarten.

Engelien Bouma, de eigenaar van It Bûterhûs Van Swinderenstraat 8 en It Histoarysk Wurferbân Gaasterlân hebben het initiatief voor het maken deze eigentijdse audiotour genomen. Een werkgroep heeft de maker, Jorrit Brennikmeijer van Het Fotogenieke Geluid, terzijde gestaan bij de keuze van onderwerpen en de luisterplekken. De ontwikkeling van de luisterwandeling ‘Balk Boterdorp’ heeft als doel de bewoners en bezoekers van Balk bewust te maken van het cultuurhistorische erfgoed dat te vinden is langs de boorden van de Luts.

Een aantal bijzondere gevels en gebouwen en de bomenrij langs de Luts brengen de kijker/luisteraar bij de bloeiende boterhandel die plaatsvond in zeventiende en achttiende eeuw in Balk. Daarnaast wordt op een creatieve wijze informatie gegeven over boterproductie in vroeger tijden, maar ook hoe het product boter een plaats heeft in uitdrukkingen en zegswijzen en in liedjes. Zo wordt de achtergrond van het gebruik van de term boterbriefje onthuld.

De Commissaris van de Koning zal op deze middag de Luisterwandeling voor de eerste keer opstarten en het verhaal bij een luisterpunt openen. Geartsje Zwerver zal een lied tijdens de bijeenkomst zingen dat zij bij de luisterwandeling heeft gemaakt.

Via de app Izi.Travel kan daarna de wandeling ‘Balk Boterdorp’ gratis worden gedownload.