Aftrap campagne inzameling medicijnresten in AZ

SNEEK - De ‘kick off’ van de MediSchoon campagne is donderdag 27 september in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Minstens 140 duizend kilo medicijnresten komt jaarlijks in Nederland in het oppervlaktewater terecht. Medicijnresten in het water kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden en het ecologisch watersysteem verstoren. Wetterskip Fryslân, Vitens, Omrin, GGD, MCL en de Friese gemeenten roepen met de nieuwe campagne MediSchoon inwoners op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de verwerking van medicijnresten. Inwoners kunnen hun medicijnresten gratis bij de apotheken en/of bij de milieustraat in hun gemeente inleveren.

Medicijnresten in het water is een probleem waar de zorg-, water- en afvalsector allemaal bij betrokken zijn. ,,,Daarom moeten we ervoor zorgen dat medicijnen en bestrijdingsmiddelen niet onnodig in sloten, meren en kanalen terechtkomen”, aldus Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ,,Dat willen we onder meer doen door de inzameling van medicijnafval van inwoners zo goed mogelijk te organiseren.”

Iedere organisatie kan een steentje bijdragen om het probleem van medicijnresten in water op te lossen. Landelijk heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een uitvoeringsprogramma ‘ketenaanpak: medicijnresten uit water’ vastgesteld voor de komende jaren. MediSchoon is de Friese vertaling van dit landelijke programma. MediSchoon is een samenwerking van Wetterskip Fryslân, Vitens, provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân, afvalverwerkers en organisaties in de water- en zorgsector. Samen werken zij aan het behoud van schoon water en om heel Fryslân vrij van medicijnafval te maken.

Het drinkwater in Nederland is veilig en heeft een hoge kwaliteit. ,,Door goede drinkwaterzuiveringstechnieken is in Fries drinkwater (nog) geen spoor van medicijnresten aangetroffen. In de rest van Nederland is dit inmiddels wel het geval”, zegt drinkwaterbedrijf Vitens. Maar om deze kwaliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen en de prijs betaalbaar te houden, is nu actie vereist. Het door inwoners op de juiste wijze inleveren van medicijnresten is hierbij essentieel. Dit kan op twee manieren: bij de apotheek of als klein chemisch afval bij de milieustraat van de gemeente.