D66 stelt vragen over verkeersdrukte binnenstad

SNEEK - Naar aanleiding van klachten onder andere vanuit de nieuwe woningen aan de Balthuskade in Sneek stelt D66 vragen over verkeersdrukte op onder andere de Lemmerweg, Hoogend en de Singel.

D66 zegt geluiden op te vangen dat steeds meer inwoners en bezoekers van de binnenstad Sneek de toegenomen verkeersdrukte als negatief en gevaarlijk ervaren. Met name de doorgang van zwaar verkeer, zoals landbouwverkeer, vrachtwagens en campers, zou voor veel overlast zorgen. De drukte met name na een opening van de Lemmerwegbrug levert gevaarlijke situaties op.

De gemeente Súdwest-Fryslân beantwoordt de klachten door te verwijzen naar de evaluatie van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De verkeersveiligheid zal hier namelijk onderdeel van uit maken. Nu wordt echter al aangegeven dat het verbieden van landbouwverkeer door de binnenstad niet tot een van de oplossingen behoort.

Omdat de fractie van D66 de laatste tijd veel klachten krijgt over de verkeersveiligheid heeft ze het college een aantal vragen gesteld. Fractievoorzitter Mirjam Bakker: ,,We willen weten wanneer de resultaten van de evaluatie er zijn. Wanneer kunnen we actie verwachten? Ook vinden we de uitspraak over het niet verbieden van landbouwverkeer te voorbarig. Conclusies kunnen pas getrokken worden op basis van de evaluatie, die er nog niet is.”