SWF puur tegen zandwinning IJsselmeer

SNEEK - Als het aan de collegepartijen van Súdwest-Fryslân ligt, komt er geen zandwinning in het IJsselmeer.

Geen minstens zeven hoge flat voor zandwinning in een beschermd natuurgebied dat geen economisch wingebied hoort te worden, tekent de Leeuwarder Courant vandaag op uit de mond van de fractievoorzitters van het CDA, PvdA, VVD en Groenlinks.

Zoals bekend heeft zandwinner Smals uit Cuijk het rijk, de provincie Fryslân en het college van gemeente de Fryske Marren achter zich gekregen om zand te gaan winnen voor de kust van Oudemirdum. De gemeenteraad van de Fryske Marren zou er vanavond een beslissing over moeten nemen, maar gaat het besluit waarschijnlijk uitstellen.

Súdwest-Fryslan met plaatsen als Warns, Laaksum en Stavoren die uitzicht krijgen op de zandwinfabriek zou er sneller klaar mee zijn. Oké, ze hebben makkelijk(er) praten dan de collega’s in DFM, maar een Natura 2000-gebied, daar blijf je af vinden ze in SWF.

Daarbij raakt het IJsselmeer al een deel van zijn charme als watersportgebied kwijt door de komst van een mega windmolenpark bij Makkum en ook de toekomstige uitbreiding van Lelystad Airport bedreigt de rust in het natuurgebied vanwege lage aanvliegroutes.