Geen borden shared space in Sneek

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân plaatst geen borden bij de shared spacelocaties bij de Koninginnebrug en Leeuwardergweg/Jousterkade/Prins Hendrikkade in Sneek.

Volgens de uit Workum afkomstige Gerrit Buurma bestaat er elke dag grote verwarring met name bij de rotonde Jousterkade/Leeuwarderweg/Prins Hendrikkade. Met volgens hem onnodig gescheld, getoeter, remmende voertuigen et cetera als gevolg.

Hij suggereert dat het voor weggebruikers misschien tot meer begrip leidt als de gemeente net als bijvoorbeeld bij het station in Leeuwarden een borden plaatst die aangeven dat het shared spacegebied is.

,,We horen vaker dat mensen de situatie als onveilig ervaren. En juist dat gevoel voor onveiligheid zorgt voor een veilige situatie. Het klinkt tegenstrijdig, maar door dat de situatie zo is en het onveilig voelt let men juist beter op en is de situatie feitelijk veiliger, en dat is wat we graag willen”, reageert voorlichter Louis Westhof. ,,Dus een bordje is geen oplossing, we vermoeden zelfs dat een bordje meer vragen oproept.”