IFKS maakt omslag van pioniers tot professionals

HINDELOOPEN - Een plots naar hard aanwakkerende wind verhinderde zaterdagmiddag op een al onstuimig IJsselmeer bij Hindeloopen de start van de zeilklasse A bij de IFKS. Terwijl een straffe regen het publiek plaagde, pakte voorzitter Tjibbe de Boer van de Plaatselijke Commissie IFKS-Hindeloopen de skûtsjebaniers op. Het publiek op de drukbezochte markt in de stad school inderhaast samen in horecagelegenheden of in de grote witkleurige tent aan de rand van de haven: een publieksprimeur.

“Voor de eerste keer in ons bestaan hebben we een grote tent neergezet die meteen uitstekende diensten bewijst”, vertelt De Boer nadien in zijn kajuit met een knipoog naar de tweede functie als publieksparaplu. “Tot en met vorig jaar maakten we gebruik van een podium voor de prijsuitreiking en een simpele afrastering”. Het streelt hem dat de ‘toevallig’ 35-jarige organisatie ditmaal, incluis het zware weer, op alles goed voorbereid is geweest. “In het begin was het ook voor ons een kwestie van pionieren, maar geleidelijk wordt het professioneler. Als organisatie moet je gaandeweg ontdekken wat er bij het zeilen allemaal komt kijken en ook wat het publiek leuk vindt”. Met een gevoel van trots verwijst hij naar een optreden van een rockband die ooit in een uitgevouwen Cadillac het skûtsjevolk in zijn stad enthousiasmeerde. “De ene keer huren we een doedelzakband uit Leeuwarden in en een volgend jaar doen we wat anders. Juist de combinatie van muziek, een markt met tientallen kramen en de zeilwedstrijden in vier klassen is voor ons de charme. Soms is het weer even spelbreker. Dat hoort er gewoon bij”. Collectief Zaterdag kon er vanwege de wind alleen in de klassen B en C worden gezeild. De start voor de A-klasse Klein is in eerste instantie verschoven naar het slot van de middag en later alsnog afgelast. De schade bij de ochtendwedstrijden bleef beperkt. Door een aanvaring brak het helmhout van, toeval of niet, de Hindelooper schipper Cees Riezebos van de B-klasser Nooit Volmaakt. “Hij heeft alweer een ander helmhout, dankzij een vriendendienst”, zo wist De Boer al een uurtje na zijn binnenkomst te melden. “Kijk, dat is zo’n heerlijke ervaring bij de IFKS. In de wedstrijd buiten ben je elkaars vijanden, maar zodra je in de haven binnenloopt is er vriendschap. Als je elkaar kunt helpen, dan doe je dat. Het collectief belang staat voorop: samen als IFKS-ers er een leuke week van maken”.   Ook voor de Plaatselijke Commissie geldt de gemeenschappelijkheid als de bindende factor. De Boer schat in dat tien procent van de 900 inwoners van de stad Hindeloopen in directe zin bij het skûtsjesilen is betrokken. Zo kunnen er met dank aan een kleine zestig sponsoren huis-aan-huis programmaboekjes worden uitgedeeld. Het publiek kan tijdens de wedstrijddag een gratis boekje, met informatie over het complete programma en alle zeilklassen, pakken vanuit een doos bij de haven. “Ook het plezier bij de wedstrijden en op de wal bieden we gratis aan”, zo vult de voorzitter met gevoel voor humor aan. Naast een twintigtal vrijwilligers, waarbij verkeersbegeleiders, kan hij een beroep doen op een team bestuurders. Als penningmeester fungeert Han van Beers, als secretaris Gerrit de Jong en voor algemene bestuurszaken is Lianne Sikma het aanspreekpunt. Kenmerkend voor de vergadersfeer is de teamgeest. “Wat we ook doen, het is altijd teamwerk. Een schipper kan in zijn eentje niets op een skûtsje, maar een bemanning kan ook niet zonder schipper”. De plaats en betekenis van Hindeloopen kent in IFKS-verband een historisch rijk verleden. De organisatie voor de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) is namelijk in 1981 opgericht in de Hindelooper horecagelegenheid De Hinde. Met uitzondering van de periode 1990-1994 is de opmaat voor de IFKS-wedstrijdenreeks vanaf 1982 altijd in qua inwonertal de kleinste stad van de Friese elfsteden geweest. Bij restaurant De Hinde werd zaterdag door Fryslân Culinair Braaksma uit Oentsjerk verkozen tot de bakker met ‘It lekkerste Fryske Dûmke’. Na goedkeuring door Robèrt van Beckhoven en Reitse Spanninga reikte Commissaris der Koning Arno Brok de ‘Joop Braakhekke-bokaal’ uit. Ook los van de wind is er zodoende altijd wat te doen in of op Hindeloopen. Het spreekt voor zich dat het bezoekersaantal het inwoneraantal van 900 met een factor vijf, zes of zeven overtreft. (Tekst: Jelle Raap. Foto-impressie Jan van der Werf, met aanvullingen van Jelle Raap) Uitslag B-klasse:
  1. Daan van der Meer, Singelier, 0,9 punt
  2. Arjen de Jong, Grytsje Obes, 2 punten
  3. Ulbe Zwaga, Waaksdom, 3 punten
  Uitslag C-klasse:
  1. Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid, 0,9 punt
  2. Ron Syperda, Ale, 2 punten
  3. Kees van der Kooij, Stêd Dockum, 3 punten