Tentenkampje in Wommels tegen de (Friese) woningnood

Om de woningnood onder Friese starters in beeld te brengen bouwde de PvdA zondag een tentenkampje op de terp in Wommels.

Habtamu de Hoop, aankomend Tweede Kamerlid uit Easterein was het middelpunt. De woningnood gaat hem aan het hart; hij kent de voorbeelden uit zijn nabije omgeving. Met name in de dorpen is het voor jongeren lastig om woonruimte voor zichzelf te vinden. ,,Elkenien wol wenje kinne wêr’t syn hert leit”, stelt De Hoop.

Het tentenkampje moest de krapte symboliseren. Ondanks de waterkou kwamen enkele tientallen mensen een kijkje nemen. Onder hen de Friese partijgenoten Lutz Jacobi, Hein de Haan en Bartele Boersma en de Groningse (kandidaat-)Kamerleden Henk Nijboer en Julian Bushoff.