Su het ut weest | Uitzicht vanaf het Sint Antonius ziekenhuis in ‘63

SNEEK In de rubriek Su het ut weest deze week een foto die in 1963 is gemaakt vanaf het dak van Sint Antonius ziekenhuis aan de Dr.Boumaweg.

Links de locomotievenloodsen die in 1883 werden gebouwd voor onderhoud en stalling aan de stoomlocomotieven. Toen begin jaren vijftig de stoomlocomotieven werden vervangen door dieseltreinen kregen deze loodsen een andere bestemming.

De loodsen links werden door UTD-Calvé gebruikt voor de opslag van onder andere mengvoeders en de loodsen rechts door brandstoffenhandel van der Molen, eigenaar Dhr. H.Zijlstra, waarvan het kantoor aan de 2e Oosterkade was gevestigd.

Voor de loodsen de tram ‘de Sik’ met twee wagons geladen met kolen die via een draaischijf deze loodsen kon bereiken. De kolen buiten de loods waren van brandstoffenhandel van der Pol die daar in verband met de herinrichting van het verderop gelegen spooremplacement een tijdelijke opslag had.

Klaas Adema,één van de strijders van het eerste uur van de IFKS, bouwde in deze loodsen een aantal BM 16m2 zeilboten. De loodsen zijn in 1976 afgebroken en tegenwoordig is dit het parkeerterrein Bolswarderpoort.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515439698.