Eten uit de warmhoudbak: groot protest tegen sluiten keukens verzorgingshuizen Patyna

Door het sluiten van elf keukens in verzorgingshuizen wil Patyna 1.5 miljoen euro besparen. Maar het verzet onder de bewoners is groot: ,,Het ontbreekt het bestuur aan empathie.’’

De maaltijden worden voortaan gedistribueerd vanuit Bloemkamp in Bolsward. Dit raakt Frittemahof, Noorderhoek, Dr. Wumkeshûs en Bonifatiushuis in Sneek, Saxenoord in Franeker, Nij Stapert in Wommels, Talma State in Heeg, Teatskehûs in Blauwhuis, Avondrust in Makkum, Aylva State in Witmarsum en Nij Mariënacker in Workum.

De Raad van Bestuur van Patyna heeft vrijdag een brief gestuurd naar bewoners, hun contactpersonen en medewerkers. Daarin legt het haar visie op het besluit uit. ‘Voor bewoners is de maaltijd een belangrijk onderdeel van de dag. Dit begint al met het treffen van voorbereidingen ervan. Wij willen dit zo dicht mogelijk bij de bewoner brengen’, zo schrijft het. 

Patyna stelt in diezelfde brief dat bewoners kunnen kiezen tussen het -met begeleiding- zelf bereiden van maaltijden, het ten dele zelf bereiden en de rest kant-en-klaar te laten aanleveren of de maaltijden in zijn geheel kant-en-klaar te laten aanleveren.

Bloemkamp ondersteunt nu al vijf locaties, maar wordt straks het centrale punt voor alle verzorgingshuizen van Patyna in de omgeving.

‘Locaties die nu een restaurant hebben, houden die. Restaurantmedewerkers zijn aanwezig tijdens de maaltijdmomenten en bewoners kunnen ook daar met elkaar eten of met eventuele gasten. Dat blijft hetzelfde. Buiten etenstijd wordt het restaurant meer een activiteiten- of ontmoetingsruimte’, zo valt ook te lezen in de brief van de Raad van Bestuur.

Dat stipt de financiële redene voor de verandering in dat schrijven ook aan. ‘Het brengt 1 à 1,5 euro miljoen lagere kosten met zich mee. Dit bedrag is nodig om de ombuiging richting kleinschalig wonen en werken te realiseren. Het is onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid. Er is een goed sociaal plan opgesteld met de werknemersorganisaties en het uitgangspunt is om alle medewerkers die geraakt worden van werk naar werk begeleiden.’

Inmiddels zijn er verschillende acties opgestart. Van een handtekeningenactie tot een online petitie die al honderden keer ondertekend werd.

De OR en de centrale cliëntenraad hebben nog geen klap op het plan gegeven. Hun bevindingen zullen worden meegenomen, aldus de Raad van Bestuur.

Lees het hele premium-verhaal bij de LC: Verzet tegen sluiting keukens Patyna: ‘Dizze âlde minsken hoege net de slútpost fan de begrutting te wurden’