RSG en Bogerman blijven mondkapjesgebruik aanmoedigen

SNEEK Mondkapjes op scholen: er is veel over gesproken de laatste periode. Tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is in de herfstvakantie ook nog maar eens het dringende advies benadrukt. Hoe gaat het op de scholen in Sneek na de onderbreking?

,,Het is een dringend advies”, herhaalt Sixtus Haverkamp, rector van RSG Magister Alvinus. ,,We kunnen het niet afdwingen, maar we proberen leerlingen er zoveel mogelijk op te attenderen en ze vanuit de inhoud te motiveren: doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor anderen.”

Ouders zijn meerdere malen per brief op de hoogte gesteld van de visie van RSG. Die komt -logischerwijs- veel overeen met de gedachtegang op het Bogerman. ,,We volgen de adviezen, maar we kunnen niet verplichten”, aldus rector Annemarie Kingma. ,,Dat deden we voor de vakantie ook al.”

Kingma ziet de eerste lesdag na de vakantie dat een grote groep het advies aan het begin van de dag goed opvolgt: ,,Ik denk wel 75 tot 80 procent. Dat was fantastisch, maar je ziet dat het gedurende de dag verwatert. Dat is jammer. Soms krijg je zelfs een grote mond. ‘Het is toch niet verplicht?’, hoor je dan. Die discussie kunnen we niet aangaan, maar we spreken ze wel aan op de verantwoordelijkheid naar elkaar.”

Haverkamp ziet een veelbelovende start: ,,Ik moet zeggen dat bijna alle leerlingen een mondkapje dragen en dat ze ook snappen waarom. Je houdt altijd een aantal ouders en leerlingen dat het niet ziet zitten, maar we proberen het op een positieve manier te benaderen.”