Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-Fryslân

Bauke Dam (36) uit Bolsward volgt Maarten Offinga op als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. De raad benoemde de CDA’er donderdagavond. Het vertrouwen in Dam is groot: alle 37 raadsleden stemden in met zijn benoeming.

Offinga wordt vrijdag geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg. Dam neemt een groot deel van de portefeuille van zijn voorganger over. Hij wordt verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Landschap, de Ontwikkelagenda (Agenda’s Sneek en IJsselmeerkust) en de Gebiedsagenda Zuidwesthoek. Ook de portefeuille Financiën (inclusief Grondexploitatie) blijft bij het CDA, maar verhuist naar collega-wethouder Gea Wielinga. Die draagt op haar beurt de portefeuilles Sport en Dorpshuizen over aan Dam.

De nieuwe wethouder dankte de raad en zijn CDA-fractiegenoten voor het in hem gestelde vertrouwen. ,,It is in útdaagjende tiid, mar ik stean hjir mei grut entûsjasme om oan it wurk te gean”, zei hij. “Ik wol graach op ’e takomst rjochte wêze, en sil myn stjonkende bêst dwaan foar al ús ynwenners. Ik gean der foar.”