Thuiszorg rekent op medewerking

SNEEK - Thuiszorg Zuidwest Friesland blijft, adviezen en maatregelen van het RIVM en GGD Fryslân volgend, haar werkt doen bij de mensen thuis. Alles in nauw contact met het Antonius Ziekenhuis in Sneek. De thuiszorgmedewerkers vragen nadrukkelijk medewerking van iedereen om ook zelf de richtlijnen na te leven.

De medewerkers stellen zelf alles in het werk om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij letten goed op hun gezondheid én die van hen die zij verzorgen. Zelf zijn zij vrij van symptomen van het coronavirus (ze hebben geen koorts, hoesten niet en zijn niet kortademig) en passen de noodzakelijke hygiëneregels strikt toe. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mondkapjes niet standaard gedragen worden, maar alleen als de zorg dat nodig maakt.

'Met het oog op het besmettingsrisico vragen wij ook uw medewerking', zegt de Thuiszorg in een persbericht. ’Heeft u koorts of een koortsig gevoel én hoest u of bent u kortademig? Heeft u contact gehad met een persoon met het coronavirus? Geeft u dat dan telefonisch aan uw wijkverpleegkundige door.’

Als een cliënt of één van de medewerkers besmet is met het coronavirus, dan volgt Thuiszorg het landelijk geldende protocol. Als er thuiszorg nodig is en blijft, wordt de cliënt verzorgd door specifiek daarvoor getrainde medewerkers. Ze werken volgens de nieuwste regels en met de juiste beschermende kleding en materialen.

Thuiszorg vraagt haar cliënten ook om alle extra (hygiëne)maatregelen die zijn voorgeschreven op te volgen. 'Dus: was uw handen vaker en zorg dat ook bezoekers en thuiszorgmedewerkers hun handen bij u thuis kunnen wassen, met zeep uit een pompje. U hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog, gebruikt papieren zakdoekjes en houdt 1,5 meter afstand. Natuurlijk schudden we geen handen meer als we bij u komen. Wij vragen aan u om ander bezoek bij u thuis ook de hygiëneregels toe te laten passen.'

'Samen staan we sterk, wij zijn er voor u, ook in deze tijden', zo besluit het. De laatste stand van zaken is na te lezen via www.mijnantonius.nl/coronavirus.