Eeuwfeest Julianaschool (10)

SNEEK Na honderd jaar is het gebouw van de Julianaschool nog altijd zeer herkenbaar. Aan de voorkant zijn geen verbouwingen geweest die de prachtige aanblik van de school veranderd hebben. Wél telt de achterkant twee verbouwingen: in 2001 komt er een gymzaal aan de school en in 2011 volgt uitbreiding met twee klasklokalen. De bovenste foto toont de situatie vòòr, de onderste ná deze laatste verbouwing. 2011 is ook het jaar van interne verhuizingen. Het kantoor van de schoolvereniging, dat sinds 1994 huist in de voormalige schoolwoning, verkast naar IJlst. De woning wordt bij de Julianaschool getrokken en is sindsdien onder meer in gebruik als personeelskamer. De krimp zorgt er vanaf 2013 voor dat er minder leerlingen zijn en er ruimte ontstaat in de uitbouw: in 2015 krijgen de peuters van Kinderwoud een plek in het vrijgekomen lokaal.

Deze fotoserie is ter ere van het honderdjarig bestaan van de Julianaschool. Dit wordt onder meer gevierd met een reünie op zaterdag 29 augustus in Theater Sneek.

Foto: Archief Julianaschool