Eeuwfeest Julianaschool (5)

SNEEK - Sipke Plat (midden) tussen zijn onderwijzende collega’s van de Julianaschool. Hij is hoofd van de lagere school in Spannum als hij in 1917, uit 78 sollicitanten, wordt benoemd tot de eerste directeur van de Julianaschool.

De school moet dan nog gebouwd worden en de gemeente wijst daarvoor aanvankelijk een terrein aan de Schoolstraat aan. Als ze die grond zelf nodig heeft, komt de Bloemstraat in beeld. De nieuwbouw laat echter op zich wachten, waardoor Plat zijn loopbaan in Sneek in een bestaand pand (het Boumapand, hoek Oosterkade-Leeuwarderweg) begint dat het schoolbestuur huurt. De hagelnieuwe school mét gymlokaal en ambtswoning aan de Bloemstraat opent in 1920 de deuren.

Plat leidt de Julianaschool tot aan zijn pensioen in 1948. Uit een verslag van een ouderavond, in een ,,tjokvolle” Zuiderkerk, benadrukt hij de belangrijke positie die de school in het leven van de kinderen inneemt. Een school moet middenin het leven staan, zegt hij. En: ,,Breng poëzie in de scholen, het leven zal later proza genoeg brengen.” Over het christelijke karakter is de hervormde Plat ook duidelijk: ,,De Bijbelsche geschiedenis is van geheel eenige waarde omdat zij de grondslag biedt voor het godsdienstige en zedelijk leven. Zonder den Bijbel is ’t onderwijs arm, dor.”

Deze fotoserie is ter ere van het honderdjarig bestaan van de Julianaschool. Dit wordt onder meer gevierd met een reünie op zaterdag 4 april. Voor meer informatie en aanmelden (voor 15 maart), zie www.julianaschool-sneek.nl