Steun bij Rouw zoekt versterking

SNEEK - Het project Steun bij Rouw van Humanitas Zuidwest Friesland zoekt dringend versterking in de vorm van nieuwe vrijwilligers om hun werk voort te kunnen zetten. De vrijwilligers van Humanitas ondersteunen mensen die een dierbare hebben verloren.

Tweemaal per jaar wordt er door de vrijwilligers een lotgenotengroep georganiseerd waarin deelnemers tien keer bij elkaar komen. In de lotgenotengroep wordt gesproken over gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe hiermee om te gaan. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep. Daarnaast bieden de vrijwilligers ook individuele steun bij rouw en verlies. Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld op afgesproken tijden bij iemand thuis om steun en een luisterend oor te bieden.

Natuurlijk biedt Humanitas Zuidwest Friesland op haar beurt goede ondersteuning aan de vrijwilligers. Wil je graag meer informatie of je aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Tetsie Reinsma: verlies@humanitas-zwf.nl / 06-419 51 960. Of kijk op de website van Humanitas Zuidwest Friesland.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.