Restauratie kademuren Looxmagracht in Sneek gestart

SNEEK - In Sneek is gestart met de restauratie van de monumentale kademuur van de Looxmagracht. Voor de klus heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ruim 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

Het streven is dat het werk voor de zomervakantie klaar is. De gemetselde kademuur, een Rijksmonument, is al een tijdje toe aan een grote renovatie. De gemeente begon de voorbereidingen al in november 2018, in samenwerking met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Na een onderwateronderzoek bleek de onderhoudsstaat van de kade slechter dan gedacht. Om verdere verzakkingen te voorkomen, mag er sindsdien niet meer geparkeerd worden langs de kade.

Lees ook | Kademuren zorgen voor miljoenenstrop Súdwest-Fryslân

In de loop van vorig jaar werden de kosten van de klus geraamd op ruim 1,5 miljoen euro. De gemeente had dit geld toen niet beschikbaar, dus kwam het project op de rol voor 2020 te staan. „Dat was bekend, maar we hebben niet stilgezeten”, zegt wethouder Mark de Man. „De meeste voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan, waardoor de aannemer nu meteen aan de slag kan.”

Tegelijk met de restauratie van de kademuur (over een afstand van 180 meter) wordt ook een deel van de weg aangepakt. Het werk wordt uitgevoerd door Oosterhof Holman uit Harlingen.