Historisch rondeel Rysterbosk weer zichtbaar

RIJS - It Fryske Gea heeft een historisch rondeel in het Rysterbosk teruggebracht naar de originele staat.

In het eeuwenoude bos loopt de ‘Middenlaan’ van het voormalige landhuis huize Rijs het bos in. Langs deze bomenlaan ligt in het midden een rondeel dat nauwelijks nog te herkennen was. Het biedt nu een inkijkje in de historie én…onderdak voor dieren in het bos.

Jan Schram is opzichter in het Rysterbosk: ,,Mountainbikers gebruikten het rondeel als een heuvel waar ze met gemak overheen konden fietsen. Hierdoor waren de wallen helemaal afgevlakt. Om de contouren opnieuw zichtbaar te maken hebben we van rondhout een wal gemaakt. Het hout hebben we geveld in de omliggende bosvakken”.

De vakken in het rondeel zijn opgevuld met bosgrond en hier komen later inheemse soorten zoals de salomonszegel en de lelietje der dalen. Deze planten groeien in een schaduwrijke omgeving. De paden zijn aangevuld met zand voor een goede afwatering.

Schram: ,,Het is niet alleen een herstel van de historische waarde, de holtes in het hout zijn ook een ideale verblijfplaats voor insecten, amfibieën en zoogdieren. Kikkers en muizen kunnen hier prima overwinteren”.

Het Rysterbosk is in de zeventiende eeuw aangelegd door de familie De Wildt. Bij het huis lieten zij een bos met tuin aanleggen. Stefien Smeding, cultuurhistorisch medewerker bij It Fryske Gea: ,,De tuin is in eerste instantie in Barok stijl aangelegd, later werd hier ook de Engelse tuinstijl gebruikt. De rondelen met hun symmetrische patronen van lanen gaven de tuin een mate van status en oriëntatie. Bovendien vormt het de verbinding tussen park en landschap”.

Het herstel van het rondeel is financieel mogelijk gemaakt door Stichting De Versterking

Zie ook:  http://www.itfryskegea.nl/historisch-rondeel-rysterbosk-weer-zichtbaar/