Tiende cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

OUDEMIRDUM - In Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum start begin volgend jaar de tiende cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De cursus begint op dinsdag 14 januari 2020 en vindt plaats op diverse bijzondere plekken in het landschap.

Zuidwest-Fryslân is één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland. Het bijzondere van nationale landschappen is dat ze een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen hebben. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de IJsselmeerkust. De titel Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.

De cursus is interessant voor ieder die werkzaam is in het toerisme of interesse heeft in het landschap. In de bijeenkomsten leren cursisten over het unieke landschap waarin men woont en werkt. En om het beter door te kunnen vertellen. In 4 dagdelen, waaronder een bus excursie, is er uitleg over de ontstaansgeschiedenis, de natuur en de cultuurgeschiedenis van Zuidwest Fryslân. Naast cursusmateriaal bestaat de cursus uit een kleine werkopdracht over de eigen woonomgeving. En de cursist leert het landschap als het ware te ‘lezen’.

De cursus zorgt voor verdieping, verbondenheid, samenwerking, kennis en een netwerk. En de cursist profileert zijn eventuele bedrijf of organisatie met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Tijdens de slotbijeenkomst vindt de overhandiging plaats van een certificaat en een gevelbordje Ambassadeur van het Landschap. Naast het programma is er jaarlijks een netwerkbijeenkomst met interessante gastsprekers. De reacties van cursisten van voorgaande jaren zijn bijzonder positief. Naast de kennis van het landschap en bijzondere ‘eigen’ ontdekkingen, wordt ook de onderlinge kennismaking gewaardeerd. Dit leidt regelmatig tot nieuwe vormen van samenwerking.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag 14 januari en 28 januari (cursusdag), dinsdag 25 februari (excursie dag) en op dinsdag 10 maart (slotbijeenkomst en netwerkmiddag) 2020. De kosten per deelnemer zijn €195,- (incl. BTW). Per cursus kunnen maximaal 25 deelnemers inschrijven. Opgave kan via info@marenklif.nl. Kijk voor meer informatie op www.marenklif.nl of Facebook Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Mar en Klif, Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân organiseert sinds 2011 de cursus. In Bezoekerscentrum Mar en Klif is een permanente tentoonstelling van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te bekijken. Financiering wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.