Wâldpyk en andere Friese organisaties tekenen Bijenpact

WERGEA - Burgerinitiatief Wâldpyk is een van de Friese organisaties die vrijdagmiddag 15 november in Wergea de tweede editie van het Bijenpact zullen ondertekenen.

Deze Bijenpacts zijn het vervolg op het bijensymposium van vorig jaar september. Begin dit jaar vond de eerste ronde plaats, waarbij het pact is ondertekend door de provincie Fryslân, de gemeenten Achtkarspelen en Leeuwarden, It Fryske Gea, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Omrin, Landal Esonstad, Burgerinitiatief Op de Bres voor de Bij, Poiesz Supermarkten, Arriva en het Nordwin College.

Gemeenten

Op de nieuwe lijst staan naast Wâldpyk de Afûk, Agrarisch Collectief De Waadrâne, AZC/COA Drachten, Boskgreide Weiderij, Botma Pleats BV, Circulair Friesland, Friese Feriening foar Fjildbiology, de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Waadhoeke, Landschapsbeheer Fryslân, Timpelsteed, Vlindertuin Ameland en Wetterskip Fryslân.

Deze organisaties hebben besloten dat ze middels deze Bijenpacts elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan om zo samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren. Wâldpyk is onder andere via het project Tuinen Verbinden actief voor de bijen. Daarmee probeert de stichting de biodiversiteit in tuinen, erven en openbaar groen te vergroten, zodat ze weer aansluiten bij het landschap. Verder is Wâldpyk een van de organisaties achter het planten van 55.000 bloembollen tussen Buitenpost en Kollum.

Dramatische afname

Een aanpak voor het bijensterfteprobleem is hard nodig: spraakmakend Duits onderzoek van eind vorig jaar wijst op een dramatische afname van 75 procent van vliegende insecten. Het belang van bijen, bestuivers en insecten in het algemeen is echter heel groot voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en een gezond bodemleven. Het project Silence of the Bees vraag aandacht voor dit probleem; het sluiten van de Bijenpact is onderdeel van dit project.