Inbraakpreventie opent ogen in Hemdijk

SNEEK - De door Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek, in samenwerking met de gemeente georganiseerde avond het ‘Donkere Tijden Initiatief’ heeft veel ogen geopend van wijkbewoners met betrekking tot inbraakpreventie.

Een ex-inbreker inspecteerde voorafgaand aan de bijeenkomst de wijk op inbraakgevoelige situaties. De aangetroffen situaties werden ’s avonds, tijdens een wijkbijeenkomst, gepresenteerd aan een 50-tal wijkbewoners. Aaan de hand van foto’s confronteerde hij de aanwezigen met zijn bevindingen.

Hij liet weten verbijsterd te zijn over wat hij tijdens de ronde door de wijk had aangetroffen. Een kleine bloemlezing: openstaande garagedeuren, de inhoud van de garage als in een etalage tentoonstellend; niet afgesloten deuren, soms zelfs bij afwezigheid van de bewoners; openstaande ramen; een touwtje door de brievenbus; briefjes op de voordeur zoals ‘zijn op vakantie graag pakjes afgeven bij de buren’; – eenvoudig te forceren sloten; een sleutel nog in de voordeur; fietsen in de achtertuin met de sleuteltjes er nog in en zelfs huissleutels aan dezelfde sleutelring; ladders, uitnodigend opgesteld in de tuin, om door open ramen de bovenverdieping te betreden; kostbaarheden, zoals laptops, van buitenaf zichtbaar opgesteld; kruiwagens en aanhangwagens, bruikbaar opgesteld voor de afvoer van gestolen waren; kliko’s, opgesteld bij lage daken, zodat zij gebruikt kunnen worden als opstapje en kranten, folders en post van buitenaf zichtbaar, soms half uit de brievenbus stekend.

De presentator doorspekte zijn betoog met talloze, direct toepasbare tips. Neem maatregelen die het inbraakproces vertragen, adviseerde hij:,,Gelegenheidsdieven zijn gebaat bij snelheid en gaan vertragingen uit de weg. Voor een kraak trekken zij liefst hooguit 5 tot 10 minuten uit.”

Maak contact met personen die zich verdacht gedragen. Niet door de confrontatie aan te gaan, maar bijvoorbeeld gewoon door de verdachte aan te kijken en te groeten. De verdachte weet zich dan gezien en daaraan heeft hij een hekel. Geef je ogen en oren de kost en informeer elkaar over verdachte situaties. Samen staan we sterk.

De Buurtpreventie-App kan in deze uitstekende diensten bewijzen. Doe daarop melding van die verdachte situaties, zodat anderen zijn gewaarschuwd en ook alert kunnen zijn. Bel zo nodig de politie of 112. En dit laatste niet achteraf, maar op het moment van constatering.