Ligplaatsen Grootschar slibben dicht

GROOTSCHAR - Een flink deel van de ligplaatsen aan de dubbele T-steiger aan het Grootschar in het Sneekermeer is op dit moment onbruikbaar. Vaartuigen lopen vast in de modder.

Recreatieschap Marrekrite zit als beheerder van de ligplaatsen min of meer in zijn maag met de onwenselijke situatie vlakbij het Starteiland aan het Sneekermeer. ,,Het lijken gastvrije aanmeerplaatsen maar dat zijn ze niet”, geeft directeur Laurens Touwen van Marrekrite ruiterlijk toe.

Marrekrite heeft als doel namens provincie en gemeenten de recreatie in Friesland zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat doet het mede van de opbrengst van wimpelacties afhankelijke schap door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden. Marrekrite beheert een netwerk van ongeveer 40 kilometer aan aanlegplekken, verspreid over circa 300 prachtige locaties in de provincie.

Daarmee wordt aan ruim 3500 schepen een gratis ligplaats in de vrije natuur geboden. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. De steigers bij het Grootschareiland die normaal gesproken plaats bieden aan minstens 50 boten sluiten hier momenteel niet op aan.

Touwen is op de hoogte van de ondieptes aan het Grootschar die achter een strekdam liggen. De strekdam met meeuwenkolonie biedt een mooi beschutte havenkom, waar boten zelfs met oost-noordoostelijk windrichtingen veilig kunnen liggen.

Nadeel van de strekdam, in beheer bij de provincie, is dat er een bepaalde stroming ontstaat waardoor met name de ligplaatsen langs de wal snel dichtslibben. ,,We hebben dat bij meer aanlegplaatsen die aan de oostkant liggen zoals bij de Langehoeks-pôlle bij Gaastmeer. Mede door de overwegend westelijke winden ontstaat er op deze plaatsen een voor ons verkeerde stroming.”

Blauwe modder

Boten met iets meer diepgang dan circa een halve meter lopen bij het Grootschar nog voor ze de kop tussen de palen steken vast in de blauwe modder. Het gaat met name om de ligplaatsen van de steiger het dichtst bij het eiland. Maar ook de plaatsen aan de binnenkant van de tweede dwarssteiger in het midden van de aanlegkom zijn niet meer diep genoeg.

,,Het kost circa twee ton om het uit te baggeren. Dat hebben we niet”, volgens Touwen. Hij en zijn medebestuurders broeden op een oplossing. Gevreesd moeten worden dat de ligplaatsen, onderhoudsarm van kunststof, afgestoten gaan worden. Zonde, zo weet ook Touwen. Er zijn gesprekken gevoerd met de KWS en beheerstichting Skarsweagen.

Het Grootschar fungeert bij grote zeilevenementen zoals de Sneekweek als overloop voor het Starteiland. Een andere mogelijkheid die door Marekrite wordt bekeken is het in zuidelijke richting verplaatsen van de aanlegplaatsen richting Gossepalen.