Week van Alfabetisering trapt af met ontbijt

SNEEK De week van de Alfabetisering trapt morgen af met ontbijt in de Thomas van Aquinoschool te Sneek. De bijeenkomst start om 8.00 uur en wordt geopend door wethouder Stella van Gent.

Om 9.15 uur worden de Taalhelden in het zonnetje gezet. Uitgenodigd voor de bijeenkomst zijn de wethouders van de Friese gemeenten, vertegenwoordigers van de bibliotheken, het ROC Friesland College, de sociale werkvoorziening en anderen.

De Thomas van Aquinoschool doet veel om laaggeletterdheid bij kinderen te voorkomen. Daar wordt al vroeg mee begonnen. Het consultatiebureau en de voorschoolse opvang zitten in hetzelfde gebouw als de school.

Daarnaast heeft de school niet alleen een eigen bibliotheek met kinderboeken, maar ook boeken voor de ouders. Daarin is deze school uniek. Van de bibliotheek voor ouders wordt opvallend veel gebruik gemaakt. De schoolbibliotheek wordt onderhouden door de reguliere bibliotheek Mar & Fean.