Rondweg Hemelum vernoemd naar abdij

HEMELUM - De rondweg van Hemelum, die een jaar geleden voor het verkeer werd opengesteld, heet voortaan Odulphuswei. De naam verwijst naar de voormalige St. Odulphusabdij die tot in de zestiende eeuw nabij Hemelum stond.

Het idee voor de naam van de rondweg komt van de Werkgroep Odulphus en heeft de instemming van Dorpsbelang Hemelum. Odulphus, die omstreeks 775 ter wereld kwam in Oirschot, was een monnik, die op gezag van de bisschop van Utrecht naar Friesland kwam. Rond het jaar 830 vestigde hij zich in de nabijheid van Stavoren om van daaruit de Friezen te bekeren, in navolging van zijn voorlopers Willibrord, Bonifatius en Liudger.

In de twaalfde eeuw, zo’n driehonderd jaar na de komst van Odulphus, werd er bij Stavoren een klooster gesticht met zijn naam. In 1182 kreeg Hemelum een nevenvestiging, uitsluitend voor nonnen. Het zou nog tot 1495 duren eer ook de hoofdvestiging naar Hemelum werd verplaatst, waar het water van de Zuiderzee minder bedreigend was. Sindsdien werd het omvangrijke bouwwerk aangeduid als ‘de Sint-Odulphusabdij van Stavoren te Hemelum’. De oorspronkelijke abdij in Stavoren verdween uiteindelijk in de zee.

Tijdens archeologisch onderzoek zijn in 2016 en 2017 op de plek van de rondweg bijzondere vondsten gedaan, zoals enkele 14de-eeuwse gouden munten en de restanten van een grote boerderij. De abdij was tot 1580 als zodanig in gebruik. De ruïne van het klooster moet nog tot halverwege de 18de eeuw hebben bestaan.