Humanitas Zuidwest Friesland zoekt coördinator Stand-by

SNEEK - Humanitas Zuidwest Friesland is naarstig op zoek naar een coördinator Stand-by

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Omdat de zorg zich over het algemeen op bekenden richt, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met verschillende projecten, zoals 'Stand-by' geeft Humanitas Zuidwest Friesland deze mensen een steuntje in de rug. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen.

Vanwege de hoeveelheid werk is Humanitas Zuidwest Friesland voor het project Stand-by dringend op zoek naar een extra coördinator. Kerntaak is het voeren van intakegesprekken met deelnemers die om inzet van Humanitas vragen en het koppelen van vrijwilligers aan deelnemers. Kijk voor meer informatie op www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland of neem contact op via 06-15138636 of standby@humanitas-zwf.nl.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.