Vijftiende Jong Feinte in Easterein

EASTEREIN - De 15e Jong-Feintepartij in Easterein staat voor woensdag 24 juli op de wedstrijdkalender.

Deze afdelingswedstrijd voor junioren van 17 tot en met 21 jaar op het complex de Skoalleseize wordt georganiseerd door K.F. Easterein in samenwerking met de KNKB.

De kaatswedstrijd is in 2005 in het leven geroepen. Vanaf dat moment wordt elk jaar gekaatst om de ’Sulveren Leest’. De unieke wisselprijs is beschikbaar gesteld door Jan Hiemstra uit Franeker, oud-inwoner van Easterein en schrijver van de jubileumboeken ’Bûkelje en boppeslaan’ en ’Fol Faasje Fierder’.

De 14e editie van de Jong Feintepartij vorig jaar werd gewonnen door Berlikum met André van Dellen, Patrick Nauta en Patrick van Dellen.

In een persbericht laat K.F. Easterein weten met deze kaatspartij ’in brêge slaan te wollen tusken de jonges- en de senioarenkategory. Yn oerlis mei de KNKB kaam Easterein út by de kategory junioaren, omdat der nei de Freule yn Wommels nei de jongeskategory in protte jonge keatsers ôfheakje, wat it KNKB-keatsen oangiet. Al jierren wrakselje it KNKB en de ferieningen mei dit fraachstik. Der is keazen foar in ôfdielingswedstriid om op dizze wize de measte keatsers út te daagjen de tinkbyldige keatswant op te pakken en it plak fan wenjen te fertsjinwurdigjen. Wy hoopje fan herte dat de jonges keatsen bliuwe en harren karriêre trochsette by de junioaren. Elke feriening mei meardere partoeren ôffurdigje en der meie ek jonges- en/of skoaljonges meidwaan.’

Naast de genoemde wisselprijs is er voor 3800 euro aan prijzengeld in de vorm van zilveren kaatsballen en enveloppen met inhoud.