Actie nodig rond verzwakte kade Looxmagracht

SNEEK Rinske Poiesz en VVD-fractievoorzitter Debbie Douwes drongen donderdag in de raad aan op actie rond van de verzwakte monumentale kade aan de Looxmagracht. CDA-wethouder Maarten Offinga gaf daarin aan dat onderzoek de veiligheid en stabiliteit van de kade goed in beeld moeten brengen. Het reconstructieplan en het kostenplaatje worden in het najaar afgerond.

Rinske Poiesz wees erop dat parkeren langs de kade al vanaf november 2018 onmogelijk is en dat er rode linten zijn geplaatst. Overigens komt het slotconcert in de Sneekweek niet in gevaar en zijn daarover afspraken gemaakt met de organisatie, aldus Poiesz. Debbie Douwes stelde “dat inwoners belasting betalen voor goed onderhoud van de kades”. De gemeente stelt dat het goed wonen, leven en recreëren moet zijn in Súdwest en het aanpakken van de Looxmagracht draagt met name aan dat laatste bij, aldus de liberale woordvoerder.

De gelden voor de verzwakte kade langs de Looxmagracht staan niet in de reguliere begroting en evenmin in de reserves. Het college zal creatief werk dienen te verrichten naar geldbronnen binnen het huishoudboekje van Súdwest. ,,Dit wordt een lastige opgave, omdat er ook bezuinigd moet worden. De gemeenten krijgen namelijk minder geld van het Rijk”, aldus Offinga.