Eindexamenexpositie Bogerman en RSG

SNEEK - Eindexamenwerk van leerlingen van Bogerman en RSG Magister Alvinus is vanaf 1 juni te zien in galerie BAS10 in Sneek.

Het is al jaren gebruikelijk dat Beeldend Aktief Sneek in Galerie BAS10 de eindexamen -kandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van de genoemde scholen de gelegenheid geeft in haar ruimte aan Suupmarkt 10 in Sneek een impressie van het eindexamenwerk te exposeren. Ook dit jaar is dat weer het geval.

,,De studenten krijgen op school een aantal onderwerpen waar zij een keuze uit moeten maken om een eindexamenwerk van te maken. Het is hoogst boeiend om te zien hoe de jonge mensen dat naar kunnen, beleven en naar eigen tijdsbesef uitbeelden. Het is echt van harte aan te bevelen om te komen kijken wat men op zo jonge leeftijd presteert”, aldus Hinke Boorsma van BAS10.

Dit past ook volledig in het beleid van BAS die mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en mensen met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen.

De tentoonstelling wordt zaterdag 1 juni om 16.00 uur geopend en duurt tot en met zaterdag 15 juni 2019. Openingstijden zijn woensdag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 16.00 uur.