Poepjes en Van der Weijden zwemmen morgen seizoen open

SNEEK Gedeputeerde Sietske Poepjes en zwemkampioen Maarten van der Weijden wagen zich morgen samen met leerlingen van de Mienskipsskoalle De Legeaën uit Gau/ Sibrandabuorren aan een op voorhand frisse opening van het zwemseizoen.

Dat gebeurt tussen 13.00 en 14.30 uur op het pottenstrand nabij het Sneekermeer. Tijdens het officiële moment wordt de aandacht gevestigd op de inzet van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân voor schoon en veilig zwemwater.

Tijdens de opening van het zwemseizoen komen de verschillende partijen die hierin een rol spelen aan bod. Hoe kunnen recreanten bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan schoon zwemwater? Recreatieschap De Marrekrite heeft hier een mooie oplossing voor gevonden: it Húske, een drijvend vuilwaterstation mét toilet. Daar gaan Poepjes en Van der Weijden en de schoolkinderen naar toe zwemmen.