Ingezonden: Niet vooruit, niet achteruit

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Het is meer dan een maand geleden dat een meerderheid van de gemeenteraad besloot om niet in te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning aan de Hemelumer Hoeve. Een flink aantal Hemelumers en betrokkenen zit nog steeds met een katergevoel. Door het raadsbesluit zal er niets veranderen aan de huidige situatie. Niet aan die van de ondernemer die vooruit wil, en niet aan die van de betrokkenen die niet achteruit willen.

Een deel van de gemeenteraad lijkt zich weinig aan te trekken van de feiten en waait mee met de wind die veroorzaakt is door een handvol activisten tegen de intensieve veehouderij. En dat in een agrarische regio.

Ondanks dat wethouder Gea Wielinga met klem benadrukte dat de aanvraag van de ondernemer voldeed aan de wet, was de raad toch tegen. Waarom? Dat werd mij tijdens de raadsvergadering van 4 april niet duidelijk. De meningen verschilden sterk en ieder raadslid vond dat hij/zij wist waarom het initiatief van de ondernemer wel of niet mogelijk was. Met als slotakkoord de 19 raadsleden die allen tegen modernisering van de veehouderij stemden. Om een anti-boerengeluid te verbloemen, goot D66 een laf sausje van ruimtelijke ordening over hun twee tegenstemmen heen. Ook de FNP liet haar nieuwe groene geluid horen. De FNP wil namelijk dat alle boeren in Friesland biologisch worden. De vijf tegenstemmen van de FNP maakte glashelder dat de traditionele Friese boeren en burgers niet meer op steun van de FNP kunnen rekenen.

Veel mensen vragen zich af hoe het verder moet nu de ondernemer de kans is ontnomen om te moderniseren en daarmee de situatie voor mens, dier en omgeving te verbeteren. Los van wat de ondernemer wel of niet gaat doen, krijgen steeds meer betrokkenen de behoefte om van zich te laten horen. Dit om aandacht te vragen dan wel een oplossing te vinden voor de status quo die al meer dan 10 jaar duurt.

Niet alleen voor zichzelf en de ondernemer maar ook voor alle boerenbedrijven in de gemeente Súdwest-Fryslân die mogelijk eenzelfde lot tegemoet gaan.

Hemelum, Han Meij