FNP-er Bouwhuis blijft alert op verkeersdrukte A7

SNEEK - FNP-raadslid Tsjerk Bouwhuis stelde de verkeersdrukte op de A7 rondom Sneek aan de orde in de laatste raadsvergadering donderdagavond. Met name de bijna dagelijkse filevorming bij de afslag Sneek-Oost is een storende factor. Hier is de veiligheid in het geding, omdat er geen vluchtstrook is. Het verkeer blijft op de rechterrijbaan staan en links raast het verkeer door.

Bouwhuis stelde reeds op 8 augustus 2018 vragen over deze blijvende problematiek. ,,De ûndersiken binne no dien, petearen tusken gemeente, RWS (Rijkswaterstaat, red.) en plysje lykje posityf. Mar der is njoggen moanne nei myn eardere fragen noch hieltyd gijn oplossing. En dat is spitich, dus ik moat der boppe op sitten bliuwe. Want der moat in oplossing komme.”

VVD-wethouder Mark de Man wees erop dat de politie de huidige verkeerssituatie ook ‘onwenselijk’ acht. Hij zei eveneens dat Rijkswaterstaat de huidige verkeerssituatie tot prioriteit dient te maken.