Justin Spoor schrijft nieuw boek over religie en wetenschap

SNEEK - Van de hand van de uit Sneek komende Justin Spoor is onlangs het boek ‘Spijt van de Goden’ verschenen.

Het boek onthult het ontbrekende deel van onze prehistorie door religie en wetenschap te combineren. In een samenleving waar religie steeds minder populair lijkt te worden schijnt Justin Spoor een nieuw licht op de plaats van religie in de wetenschap. ‘Spijt van de Goden: het ontbrekende hoofdstuk van onze prehistorie is te koop bij meerdere webshops.

In Nederland noemen steeds minder mensen zichzelf religieus. Helaas wordt religie veelal geassocieerd met oorlog en aanslagen. Gelukkig is niet alleen die kant van religie relevant. De inhoudelijke kant van religie, bijvoorbeeld de vraag of God bestaat, is van alle tijden. Volgens Spoor kan de wetenschap hieraan een bijdrage leveren.

Met steeds meer ontdekkingen van ons heelal lijkt het steeds waarschijnlijker dat er ook leven moet zijn op andere planeten. Wat zou een ontdekking van intelligent leven doen met ons beeld van God? In ‘Spijt van de Goden’ worden zulke benaderingen behandeld. Spoor benadrukt wel dat het boek geen aanval is op religie. Het is juist de bedoeling dat de wetenschap religie kan aanvullen. Andersom kan volgens Spoor religie ook zeker de wetenschap aanvullen.

Figuren zoals Graham Hancock, Erich von Däniken, Michael Tellinger en Zecharia Sitchin tonen aan dat mythologische verhalen historisch geïnterpreteerd kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n mythe is de Zondvloed, die uitvoerig wordt behandeld in het boek. Was een van de oorzaken van die watersnoodramp misschien klimaatverandering? Spoor wijst op verschillende bewijzen voor deze ramp, zo’n 12.800 jaar geleden. Als die ramp zich toen voordeed is een ding zeker: er ontbreekt een hoofdstuk van onze prehistorie.

Spijt van de Goden’ is te koop bij verschillende webshops waaronder bol.com, Bruna, Libris, Kobo, etc. Prijs: €15,79 (e-boek €5,-).