Topturner Michel Bletterman geeft jaarvergadering De Stânfries extra cachet

IJLST - Topturner Michel Bletterman gaf de laatste jaarvergadering van De Stânfries extra cachet.

Michel Bletterman gaf een paar uren acte de presence door voor de leden van de IJlster gymnastiekvereniging een optreden te verzorgen waarin hij ondermeer verhaalde over zijn prestaties op nationaal en internationaal turngebied. Hierna was er alle ruimte om samen met de jeugdleden diverse oefeningen te doen, te assisteren en zijn toekomstige opvolgers van de nodige tips en tricks te voorzien.

Vanuit het bestuur nam Albert Jan van Houten de lead en legde het contact met de in Leeuwarden wonende Michel Bletterman. ,,Het blijkt dat het bezoek van jaarvergadereingen een neergaande tendens vertoont. Als bestuur willen we de binding met onze leden nog meer versterken en mede van daaruit kwam de suggestie een bekende turner uit te nodigen. Dat heeft zeker gewerkt, want de opkomst nadien bij de jaarvergadering is nog zo groot geweest”, aldus het algemeen bestuurslid.

Voor 18.30 uur begon Michel Bletterman zijn levensverhaal te vertellen aandachtig gadegeslagen door de jeugd van de IJlster gymnastiekvereniging. Na het beantwoorden van diverse ludieke vragen ging de 28-jarige turner met de jeugd aan de slag. Bij elk toestel gaf Bletterman individuele aanwijzingen en die werden dankbaar ter harte genomen.

Na de anderhalf uur durende sessie werd het officiële gedeelte opgepakt en werd er een fotoshoot georganiseerd. Voorzitter Koos Nederhoed kon met gepaste trots terugzien op een geslaagde avond. ,,Wij zijn een gezonde en florerende vereniging met diverse takken van sport gesteund door een krachtig bestuur”, zei hij. Dat de formule voor de jaarvergadering een schot in de roos was, werd later nog eens bevestigd. ,,Michel Bletterman heeft toegezegd volgend jaar graag weer langs te komen”, memoreerde animator Albert Jan van Houten.