Geheugenkoor zoekt ‘meezingers’

SNEEK/LEEUWARDEN Het geheugenkoor zoekt nieuwe vrijwilligers voor de periodieke meezingmiddagen in Swettehiem aan de P. Sipmawei 290 in Leeuwarden.

Het geheugenkoor bezorgt mensen met geheugenproblemen maandelijks een gezellige middag door het zingen van liedjes uit hun jeugd die ze zich vaak nog heel goed herinneren. Onder begeleiding van de accordeonisten Koos van Kampen en Piet Commandeur wordt met de deelnemers een keus gemaakt uit het tekstboek met een repertoire van meer dan 50 nummers.

Muziek verbindt en juist in een proces waarin het steeds moeilijker wordt om samen dingen te ondernemen, leert de ervaring dat een bezoek aan de meezingmiddag een gezellig uitje is dat mensen vrolijk maakt. Zowel de mensen met geheugenproblemen als hun begeleiders gaan altijd met een goed gevoel weer naar huis.

Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken: iemand met dementie samen met de partner of een mantelzorger. De komende periode vinden de meezingmiddagen plaats op 28 april en 26 mei.

De activiteiten van het geheugenkoor worden georganiseerd door een enthousiast groepje vrijwilligers. Al jarenlang zijn ze actief: de accordeonisten, de dames van de koffie, de begeleiders en de leiding van de middagen. Graag zouden we deze groep wat uitbreiden. Anneke Koster: ,,We zijn op zoek naar mensen die houden van zingen en die open staan voor contact met de doelgroep. Heeft u ook nog organisatorische kwaliteiten en vindt u het leuk om er mede voor te zorgen dat het geheugenkoor onder de aandacht blijft dan horen we heel graag van u”.

Voor inlichtingen bel Detty ten Dolle 06-45702618 of Anneke Koster 06-41455700.