SNEEK

Zorgbelang Fryslân houdt vier meedenk-bijeenkomsten over acute zorg in Zuidwest Friesland. Deze vier bijeenkomsten vinden plaats in oktober in de bibliotheek van Sneek.

De vraag naar acute zorg is de laatste jaren sterk toegenomen. Huisartsenposten en de spoedeisende hulp merken dit vooral. Maar sluit deze zorg goed aan bij de behoefte van inwoners uit de regio? Om die vraag te beantwoorden zijn de meedenk-bijeenkomsten op poten gezet.

Dat de vraag naar acute zorg gegroeid is merken ook ambulancediensten, huisartsen overdag in hun praktijk en crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg. Dit komt onder andere doordat mensen langer thuis wonen met hulp aan huis, in plaatsan opname in een psychiatrische instelling of een verzorging/verpleeghuis. Ook neemt de gemiddelde leeftijd van burgers toe, waardoor de kans op een acute zorgvraag toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken heup, een beroerte, hartstilstand of alzheimer.

Zorgbelang Fryslân vindt het daarom belangrijk om de organisatie rondom acute zorg onder de loep te nemen. Er zijn vier bijeenkomsten die ieder inzoomen op een specifiek deel van de acute zorg. Woont u in Zuidwest Friesland? Meld u aan voor een van de meedenk-bijeenkomsten. Deel uw ervaringen en vertel hoe u vindt dat acute zorg georganiseerd moet worden.

De bijeenkomsten zijn op dinsdag 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur: Hoe ervaren (ouders van) kinderen en jongeren acute zorg?; dinsdag 16 oktober van 19.00 tot 20.30 uur: Hoe ervaren mensen met een psychiatrische aandoening acute zorg?; woensdag 17 oktober van 14.30 tot 16.00 uur: Hoe ervaren ouderen acute zorg? en woensdag 24 oktober van 14.30 tot 16.00 uur: Hoe ervaren mensen acute zorg bij ongevallen, hartinfarct en brandwonden e.d.?

Aanmelden via info@zorgbelang-fryslan.nl onder vermelding van: Acute zorg Zuidwest Friesland en de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen.