Reinbôge trekt in juli feestelijk de deur dicht

TERSOAL

Basisschool De Reinbôge in Tersoal draait aan het eind van dit schoolseizoen de deur definitief op slot. De school fuseert met de Twatine in Gauw en de Lege Geaën in Sibrandabuorren.

In Sibrandabuorren wordt een nieuwe school gebouwd. Tot de nieuwbouw klaar is, geeft de fusieschool van christelijk en openbaar onderwijs les in de bestaande klassen in Gauw en Sibrandabuorren.

KNS De Reinbôge houdt vrijdag 6 juli van 17.00 tot 21.00 uur in en om de school een afscheidsfeest. ,,Het is per slot van rekening een moment om even met elkaar bij stil te staan”, zegt directeur Johan Meester van De Reinbôge. ,,Met een beetje weemoed maar vooral met een positief gevoel, want dankzij de fusie is een sterk fundament gelegd voor de toekomst van het christelijk en het openbaar basisonderwijs in ons gebied.’

Er wordt natuurlijk veel teruggekeken. Met oude foto’s en filmpjes, met leuke herinneringen uit de schoolgeschiedenis van leerlingen, meesters en juffen komt een stuk van de 94-jarige historie van het onderwijs in Tersoal beslist even langs. De school ging op 1 mei 1924 van start als de Gereformeerde School, met één klas en één onderwijzer.

De school is altijd kleinschalig gebleven: in de laatste jaren telde hij gemiddeld 40 leerlingen die door het team tot op de laatste schooldag werden uitgedaagd nieuwsgierig de toekomst in te gaan. In 1982 werd het huidige gebouw betrokken. Sinds 1996 maakte De Reinbôge deel uit van PCBO Boarnsterhim, een vereniging die in 2012 fuseerde met PCBO Leeuwarden e.o.

Voor het afscheidsfeest zoekt de school zoveel mogelijk oude foto’s of oud filmmateriaal. Diegene die dat wil uit lenen wordt verzocht het voor 1 juli op school te brengen.